คอร์สมัคคานุคา

ข้อมูลคอร์ส

วันที่
26-30 มกราคม 2020
สถานที่จัด
ยุวพุทธฯ ศูนย์ 2 (คลองสาม)
สมัคร
เจ้าภาพ
ค่าอาหารและที่พัก
ร่วมบุญกับเจ้าภาพ
แจ้งเดินทาง
-

รายละเอียด

สมัครกับทางยุวพุทธฯ โดยตรงที่เว็ปไซด์

www.ybat.org หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-455-2525

หมายเหตุ :

- สามารถสมัครได้ในเดือน พ.ย. 62 เป็นต้นไป (เนื่องจากยุวพุทธฯจะเปิดให้สมัครในระบบเว็ปไซด์ได้ 3 เดือนล่วงหน้าค่ะ)

- คอร์สจัดที่ยุวพุทธ ศูนย์ 2 (คลองสาม) โดยจัดเปิดทั้ง 2 ตึก รับโยคีเพียง 150 ท่าน