บรรยายที่ พุทธปัญญา ปากน้ำ **ไม่รับคนนอก**

ข้อมูลคอร์ส

วันที่
8 ธันวาคม 2019
สถานที่จัด
คลินิกศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ กลางตลาดปากน้ำ สมุทรปราการ
สมัคร
เจ้าภาพ
ค่าอาหารและที่พัก
แจ้งเดินทาง
-

รายละเอียด


หมายเหตุ : เนื่องจากจำนวนผู้สมัครปฏิบัติครบจำนวนที่เปิดรับแล้ว การสมัครของท่านจะเป็นสถานะ “สำรอง” ทั้งนี้ในกรณีที่มีการรับผู้สมัครเพิ่ม หรือมีผู้ยกเลิกการสมัคร ทีมงานจะติดต่อตามลำดับรายชื่อสำรองเพื่อแจ้งยืนยันการสมัครของท่านอีกครั้ง